"Matthew Willey"

  • Dünya’nın 50.000 Bal Arısı

    “Ne zaman birisi arılar hakkında konuşsa ya da onlar hakkında yazsa bu sizin aklınızda kalır; ama resimler kalbinize ulaşır.” Bal arıları polen taşımaları nedeniyle Dünya’daki...