"miron zownir"

  • Radikal Fotoğraf Şairi Miron Zownir

    ”Gerçek sanat her zaman yer altındadır, rahatsız edicidir, tedirgindir, çelişkilidir, eşsizdir ve asla bir kurumun arzusu doğrultusunda iş görmez.” Genel geçer anlayışın getirisi hali hazırda...