"neo-empresyonist"

  • Belki de Bir Serzeniş! Sabiha Rüştü Bozcalı

    “Susmakla ağlamak arasında, yenilmek, Kadınlar…” Sabiha Rüştü Bozcalı’ya dair arama yaparken, hakkında detaylı bilgiye ulaşamamanın vermiş olduğu serzenişle, Cemal Süreya’dan mısralar sıralandı aklımda birer birer…...