"Papa Francis"

  • Başınızı Döndürecek Kilise Tavanları

    Fotoğrafçı Richard Silver, Papa Francis’in ABD ziyaretinden esinlenerek, New York Kiliselerinin ne kadar muhteşem olduğunu ortaya koyan dikey panoramik fotoğraflardan bir fotoğraf dizisi oluşturmuş. Richard Silver, 2012 yılında birbirinden...