Etiketlenmiş tüm yazılar "Pitti Sarayı"

  • Bahçe Sanatının İtalyancası: Boboli

    Bahçe sanatı denildi mi akla İtalyanlar gelmez elbet ama 16. yüzyılın en bilinen bahçeleri Floransa’da yer almış. Meşhur Medici ailesinin bu bölgedeki saraylarından biri olan...

  • Rönesans Dönemi Mimarisi

    Rönesans, kelime anlamı olarak “yeniden doğuş, canlanış” demektir ve bu akımla eski Yunan ve Roma kültürünün, Orta Çağ kültürünün ardından yeniden canlanması fikri güçlenmiştir. Giotto’dan...