Etiketlenmiş tüm yazılar "postmodernizm"

 • Geçmişten Günümüze Sanat Akımları

  Sanat tarihi içerisinde gelişim gösteren sanat akımları, farklı üslup ve özellikleriyle birbirlerinden farklılık gösterse de; kendinden önceki akımın izlerini bünyesinde barındırmaya devam etmiştir. Akımlar içerisindeki...

 • Popüler Şarkılara Piktografik Posterler

  Yeryüzündeki en doğurgan varlık; sanattır. Varoluştan bu yana yeni türler doğurmuş ve bu türleri sanatseverlere evlatlık olarak vermiştir. Sanatın evlatları olan bu türler farklı akımlara...

 • Postmodernizm ve Edebiyat

  Yaşadığımız zamanda postmodernizmin izlerini görmemek mümkün değildir. Modernizm artık yerini postmodernizme bırakmıştır. Edebi açıdan ise postmodernizm hemen hemen en yaygın akım olmaya başlamıştır. Artık okuduğumuz...

 • Oliver Twist Neden Bizi Ağlatmaya Çalışır?

  Charles Dickens, İngiltere’nin en büyük yazarlarından biri olarak kabul edilebilir. Kuşkusuz ki en tanınmış eseri Oliver Twist’tir. Oliver, 19. yüzyıl İngiltere’sinde annesiz, babasız yani kimsesiz...

 • Postmodernizm Modernizm İlişkisi

  Postmodernizm sözcüğü ilk olarak Avrupa’da Jean-François Lyotard’ın 1979La conditionpostmoderne (Postmodern Durum) adlı kitabında görülür ve daha sonra Avrupa’da yaygın olarak kullanılır. Lyotard postmodernliği, modernliğin geldiği...