"pushkin muzesi"

  • Paul Gauguin

    Post empresyonist resimleriyle ünlü Gauguin, 1848 yılında Paris’te doğdu. Gauguin bir sanatçı olarak gerçek anlamda bir eğitim almadı. 25 yaşına kadar da resim yapmaya başlamadı. Vincent...