Etiketlenmiş tüm yazılar "Richard Hamilton"

  • Erkek Bedeninin Seyirlik Nesne Haline Dönüşmesi : Michal M.Bruntal

    Kadının, yıllar boyunca sanat nesnesi olarak kullanımı, “belirli estetik görüşü göre hep normal” kabul edildi. Bu algı hiyerarşisinde erkek ise;  çirkin, estetik ve çekici olmayan...

  • Pop Art Üzerine

    Pop sanat terimi ilk kez 1958 yılında İngiliz eleştirmen Lawrence Alloway tarafından Arctitectural dergisine yazdığı sanat ve kitle iletişimi başlıklı makalesinde popüler kültür ürünlerini tanımlamak...