"Saddam Hüseyin"

  • KARİZMATİK LİDERLER

    Karizma, karizmatik otorite, karizmatik liderlik Eski Yunan Çağı’na kadar uzanan bir geçmişe sahip olan Charisma ; ”ilahi ilham yeteneği ”, bir kimsenin müstesna bir deruni...