"Şadi-i Şirazi"

  • Sadi-i Şirazi ve İnsan Üzerine

    ‘be-merdî ki mülk-i ser-â-ser zemîn niyerzed ki hûnî çeked ber zemîn’ (bütün dünya mülkü bir damla kanın yere dökülmesine değmez.) Şadi-i Şirazi Bir bilgenin arifliği...