"sanatın doğuşu"

  • İLK SANAT GALERİSİ: LASCAUX

    1940 yılının Paris’inde dört çocuk, belki yaramazlık yapmak belki kaçan bir hayvanı kovalamak, belki de dağların yamacında özgürleşmek için Dordogne dağının sırtlarına çıkar.  Çocukluktur, keşfetme...

  • Sanatın Doğuşu

    Sanat, insanlığın tarihi kadar eski bir kavramdır. Tarihsel süreç içerisinde her toplum kendine özgü sanat yapıtları oluşturmuştur.  Felsefi açıdan bakarsak eğer; sanatçının, yapıtında ruhunu yaşatmasıdır....