"seray şahiner"

  • Gülümsetirken Rahatsız Edebilmek: Antabus

    Antabus: Alkol bağımlılığında kullanılan bir ilaç Genç öykücü ve romancılarımızdan olan Seray Şahiner, üçüncü sayfa haberlerinde gördüğümüz, gördükten sonra sayfayı çevirip birden ünlülerin hayatına daldığımız,...