"sonsuz"

  • Sonsuz Aşkın Heykel Formu / Constantin Brancusi

    Bir mezar heykeli olarak tasarladığı ‘Öpücük’ eseri, Constantin Brancusi için belki de sanatında en önemli dönüm noktasını oluşturacaktı. Brancusi, önceleri naturalist tarzda heykeller yaparken yeni...