"Tabularla Dans"

  • “Tabularla Dans” Halil Altındere

    Coğrafi sınırların ötesinde kimlik politikaları nasıl var edilebilir? Kültür, homojen yapının dışında var olabilir mi? Halil Altındere, ulus, devlet, alt kültür ve gündelik yaşam içerisinde...