"Tahsin Yücel"

  • Camus’ye Sığınmak

    Günümüzde toplumsal bir şizofreni yaşanmakta. Toplumsal şizofrenilerin insanların romantikleşmesiyle başladığını savunan Albert Camus’ye göre romantizm, insanları kötüye daha kolay meyil ettirmekte ve bu da kaos çağını...