"Theodosios"

  • FOSSATİ’NİN “AYASOFYA” ALBÜMÜ

    Ayasofya,  Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da inşa ettirdiği en büyük kilise olması yanında dönemin imparatorlarının taç giydikleri bir İmparatorluk Kilisesi’dir. Yapı, günümüze ulaşmadan önce üç aşama geçirmiştir: İlk yapı, İmparator Konstantinos...