"var olmanın dayanılmaz hafifliği"

  • Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği

    ‘İnsanın bilinci ve muhakemesi güçlü olsa da hayat sürekli tekrar edilebilen bir döngü değildir. Özetle, yapılan hataları geçmişe dönüp düzeltme imkânından yoksunuz. O halde, yaşamın...