Tarihin En Büyük Savaşçıları: Amazonlar

Günümüzde hayatın her alanında hissettiğimiz ataerkil yapıyı, bir nebze olsa da hafifletmek için harcadığımız emeklerin karşılığını alamasak da bizlerden yüzyıllar önce yaşamış Amazonlar bu durumun tam tersini mümkün kılmışlardır.

Amazon kelimesinin etimolojik kökenine bakacak olursak “a” kelimesinin “–sız/siz” anlamı verdiğini ve “madzo” kelimesinin de “meme” anlamına geldiği görürüz. Bu durumun, Amazonların ok atabilmeyi kolaylaştırsın diye sağ memelerini kesmelerinden ötürü bu şekilde adlandırıldıkları rivayetler dâhilindedir. Amazon kelimesinin Farsça, savaşçılar anlamına gelen “ha-mazan” kelimesinden türediği söylentileri de mevcuttur.

Bir diğer rivayet ise, Amazonların ekmek (maza) yemeyip kertenkele ya da yılan yemeleri yüzünden bu isimle anıldıklarıdır. Amazonların anandros (erkeksiz yaşayan), stryganor (erkek avcısı), androdamas (erkeğin sahibi), kreobotos (erkeksiz yaşayan), kreobotos (et yiyen), deineira (erkek katili) ve oirpatadır (erkek öldüren) gibi çeşitli şekillerde isimlendirildikleri de bilinmektedir.

Efsanelere göre Amazonlar, Savaş Tanrısı Ares ile Afrodit’in kızlarıdır. Annelerin güzelliğini babalarının da savaş yeteneklerini alan Amazonlar, silah olarak ok ve yaya ek olarak Girit ve Hitit kabartmalarında görebileceğimiz “labrys” adı verilen iki ağızlı baltayı kullanmışlardır. Bu kabartmalar bizleri Amazonlar ile Hititler’in yerleşim yeri olarak benzer yöreleri seçtikleri iddiasını destekler niteliktedir. Halikarnas Balıkçısı da Amazonların, Hititler’e bağlı askerî birlik olduğu düşüncesindedir. Amazonlar, savaşta darbelerden korunmak için anneleri Artemis’in simgelerinden biri olan Ay biçiminde kalkanlar kullanırlarmış.

amazonlar-1

Bilindiği üzere, ilk Yunanlılar atlarını sadece arabaları sürmek için kullanmışlardır. Hâlbuki Amazonlar, at üzerinde savaşarak çağın ötesinde bir topluluk olduklarını göstermişlerdir. Bu sebepten ötürü, zamanın en meşhur savaşçıları olarak bilinen Yunanlar bile Amazonlarla savaşmaktan çekinmişlerdir.

Amazonların yerleşim yerleri hakkında çeşitli rivayetler mevcuttur. Herodotos, Diodorus, Apollonius, Justinus, Pliny, Virgil, Aeschylus, Stephanos, Hesiod, Lysias, Pausanias gibi önemli tarihçiler, Amazonların Karadeniz’de günümüzde “Terme Çayı” olarak bilinen “Thermodon Çayı” kıyısında kurdukları “Themiskyra” kentinde, kraliçeleri Hippolyta önderliğinde bağımsız bir krallık kurduklarını söylerler. Bu kent, şimdilerde Ordu-Fatsa yakınlarında bulunmaktadır. Bazı efsaneler ise Kafkas Dağı eteklerinde, Trakya’da, Libya’da ya da İskitya’da Tuna ağzında yaşadıklarını iddia etmektedir.

amazon-heykelleri

Bunlara ek olarak Amazonların, Yunanistan’ın içlerine kadar gittikleri hatta Atina’da savaştıkları da iddia edilmektedir. Hatta Ege kıyılarında içlerinde Pitane, Myrina, Kyme, Gryneion, Smyra, Ephesos ve Ptiene’in de bulunduğu pek çok şehrin Amazon kraliçeleri tarafından kurulduğu söylenmektedir. Hatta Amazonların öne çıkan kraliçeleri arasından Truva Savaşı’nda yer alan Penthesilea ve kardeşi Hippolyta, Atlantislileri yenen ve İzmir’i kuran Myrina olduğu söylenir.

Mitlere göre Amazonlar, erkeklerin -köle ve uşak dışında- yanlarında bulunmasına izin vermeyen savaşçı kadınlar topluluğu olarak, Karadeniz kıyılarında “Pont” diye bilinen bölgede yaşamışlardır. Yalnızca savaşta adam öldürenlerin çiftleşmesine izin verilen Amazonların, nesillerinin devamı için yılda bir kez komşu kabileleri olan Garganlarla buluşup ilişkiye girdikleri rivayet edilir. Eğer bebek erkek olursa öldürme ve Garganlara iade etme seçeneklerinden birini seçerlermiş. Kız bebekleri ise küçük yaştan itibaren ata binmeyi, silah kullanmayı ve ok atmayı öğretirlermiş.

Amazonlar kendilerine her daim Artemis’i idol olarak görmüş, Efes kıyısında içinde tanrıça heykelinin de bulunan bir tapınakta rahibelik yaptıkları ve heykelin etrafında savaş dansı yaptıkları iddiası oldukça yaygındır.

 

Görsel Kaynak:

http://dunyalilar.org

http://the-toast.net

http://www.newyorker.com

 

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.