YANLIŞ KARDEŞİMİZ “BEŞİR FUAD VE İNTİHAR MEKTUBU”

Kuşkusuz Tanzimat Dönemi edebiyatının derin şahsiyetlerinden biri olarak bilinen, Türk edebiyatının ilk pozitivisti ve materyalisti olarak bilinir Beşir Fuad. Eserlerinden çok maalesef ölümüyle – intiharıyla- ön plana çıkmıştır. 1852’de İstanbul’da doğan Beşir Fuad, babasının işi yüzünden bir süre Suriye’de Cizvit Okulu’nda eğitim görmüştür. Yazın ve okuma hayatını büyük ölçüde şekillendiren Fransızcası da bu okuldan kalmadır. Mektebi Harbiye’yi bitirerek dönemin padişahı Abdülaziz’in yaverliğini yapmaya başlamıştır. Beşir Fuad, güçlü edebi yönü dışında aynı zamanda aktif bir askerdir. 1875 – 76 Sırp ve 1877-78 Rus savaşlarında subay olarak görev almıştır. Almanca ve İngilizceyi Girit’te kendi çabalarıyla öğrenmiştir ancak askeri kariyerini daha fazla devam ettiremeyen Beşir Fuad, 1884’te askerlik görevinden tamamen ayrılıp düşünce ve edebiyat hayatına yoğunlaşmıştır. 35 yıllık hayatının sadece dört senesinde eser verebilmiş ancak bu eserleriyle edebi hayatımızda derin sarsılmalara ve tartışmalara yol açmıştır. Döneminin şairlerini sıklıkla eleştirip “Şairler söz ile pek çok kahramanlık satarlar fakat fiiliyata gelince, böyle bir metanet göstereceklerinden pek emin değilim.”  demiştir. 19. yüzyılda Osmanlı yazınına “Hayalciler ve Hakikatçiler” dönem deyişiyle hayaliyun- hakikiyun tartışmasını getirir.

Ayrıca yerel edebiyata ilk eleştirel biyografi sayılabilecek “Victor Hugo”yu kazandırmıştır.

Özel hayatını rayına oturtamayan yazarın ilk evliliği, annesinin ısrarı üzerine ev halkının çok sevdiği halayığıyla olsa da çok uzun sürmemiştir. İlk evliliği bittikten kısa bir süre sonra başka bir kadınla evlenen Beşir Fuad’ın iki çocuğu dünyaya gelmiş; Namık Kemal adını verdiği oğlu hastalık sebebiyle erken yaşta vefat etmiştir. Bu erken ölüm Beşir Fuad’ın eserlerine de yansımıştır. Ölüm teması ve beraberinde getirdiği korkular hayatını şekillendirmesinde önemli rol oynamıştır.

Annesinin derin bir paranoyaya yakalanıp vefat etmesi yazarı büyük ölçüde etkilemiş, kendi ölümünün de annesi gibi olacağından korkmuştur. Hayatından anlaşılacağı gibi çok mutlu bir aile hayatı olmayan Fuad, bir vakit sonra evlilik dışı ilişkilere yönelmiş, hatta Kuzguncuk’ta Fransız sevgilisi için bir ev kiraladığı bile kayıtlar geçmiştir. Dönemin usta kalemlerinden, “yazı makinesi” olarak adlandırılan Ahmet Mithat’a gönderdiği mektuplarda eşi ve sevgilisi arasında kalan mutsuz ruh halini anlatmıştır:

“Eve geldiğim zaman zevcem, niçin her akşam gelmiyorsun, diye serzenişler eder, ağlar. Evde birkaç gün kalıp Kuzguncuk’a gittiğim vakit, artık sen benden bıktın diyerek metresim ağlar. Ben iki cami arasında beynamaz gibi kaldım. Hiç birine dert anlatmak mümkün değil.”

Beşir Fuad, annesinin psikolojik rahatsızlık sonucu vefat etmesini irsi bir hastalık olarak görmüş ve hayatı boyunca delirmekten korkmuştur. Annesinden kalan mirası; derin düşüncelerden, delirme korkusundan ve ölümün zamansızlığından ürktüğü için zevk ve eğlence hayatına harcayarak bitirmiştir. Ahmet Mithat’a yazdığı mektuplarda gördüğümüz metreslerinin durumunu ise onlara acıyıp düştükleri hayattan kurtarmaya çalıştığı için birlikte olduklarını yazmıştır. Ancak bu kadınlara acıma olayı Beşir Fuad’ı gitgide dibe götürmüştür. Yine Ahmet Mithat’a sürekli ertelediği ancak bir gün gerçekleştireceğine inandığı intiharını da sık sık yazmıştır.

Edebi hayatından çok özel hayatıyla daha doğrusu yerel edebiyatta büyük yankı uyandıran intiharıyla tartışmalara sebep olan Beşir Fuad’ın ölümünden sonra çok fazla tez ortaya atılmıştır. Kimi materyalist hayatı benimseyip dini hayatından uzaklaşmasına bağlarken; kimi pozitivizmden etkilenerek ruhun olmadığını ispatlamak amacıyla bileklerini kestiğini; kimi hem özel hem sosyal hem de siyasal hayatının biriken ufak bunalımları sonucu bu intiharı gerçekleştirdiğini söyler. Her intihar aslında toplumsal bir suç olarak görülürse Beşir Fuad’ın da hayatına giren herkesten ve yaşadığı her şeyden etkilendiği düşünülebilir.

Cemil Meriç, Beşir Fuad’ın içinde bulunduğu durumu yaşadığı topluma yabancılaşmasından kaynaklandığını yazmıştır. Meriç’in usta anlatımıyla:

“Alışkanlıkları ile Osmanlı, kafasıyla Fransız. Beşir Fuad’ı Cizvit’ler zehirledi. İmanını kaybeden o coşkun zekâ, yeni bir din buldu kendine: Maddecilik. Batının müsbet ilimlerini naslaştırdı. Kılıç bir fetih aracı değildi artık. Zafer rüyaları ancak kalemle gerçekleşebilirdi. Abdülaziz Han’ın yaveri bu çetin kavgaya kahramanca atıldı. Ama çağdaşlarının dilini konuşmuyordu Beşir. Her makaleyle biraz daha yalnızlaşıyor, uçurum biraz daha derinleşiyor, anlayışsızlık kine inkılap ediyordu. Burkulan şuurunu uyuşturmak için içkiye ve kadına koştu. Nafile… Dudaklarında günahların buruk tadı, bezgin ve yorgun. Kavgaya devam etti. Gönülle aklın, şiirle nesrin, imanla inkârın, Doğu ile Batı’nın kavgası. O yalçın irade, bu çılgın savaşa üç yıl dayanabildi. Hayalle gerçek arasındaki uçurum, maddecilikle doldurulamazdı. Na’şını fırlattı uçuruma. Don Kişot’u kitaplar çıldırtmıştı. Beşir’i ise kitaplar öldürdü.”

Beşir Fuad, 5 Şubat 1887 gecesinde evdekiler uykuya dalınca kütüphanesine çekilmiş; intiharını bilimsel bir deney gibi gerçekleştiren Fuad, annesi gibi kriz geçirmekten korktuğu için ölümünü kendi eliyle kendine sunmak istemiştir. Baldızı kapıyı vurunca ” Yazı yazıyorum, kapıyı kapadım” diyerek başından savmış, bileklerini keserek ölümünü gerçekleştirmiştir. Bileklerinden sızan kanı mürekkep olarak kullanıp kendinden sonrakilere ölümü tasavvur edebilecekleri, hissettiklerini anbean yazdığı bir mektup bırakmıştır. Kelimenin tam anlamıyla kanının son damlasına kadar yazdığı mektup:

“Ameliyatımı icrâ ettim, hiçbir ağrı duymadım. Kan aktıkça biraz sızlıyor. Kanım akarken baldızım aşağıya indi. ‘Yazı yazıyorum, kapıyı kapadım’ diyerek geriye savdım. Bereket versin içeri girmedi. Bundan tatlı bir ölüm tasavvur edemiyorum. Kan aksın diye hiddetle kolumu kaldırdım. Baygınlık gelmeye başladı…”

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ” Tanzimat Fermanı kadar mühim” dediği bu mektubu ölümünden sonra Tercüman-ı Hakikat gazetesinde Ahmet Mithat, Mezardan Bir Seda başlığı altında yayımlamıştır. Usturayla bileklerini kestikten sonra gitgide kendinden geçen yazarın çığlıkları üzerine ev halkı başına toplansa da kurtaramamışlardır. Cesedini kadavra olarak Mekteb-i Tıbbiye’ye bağışlamış,“Arzu ettim ki, bir insanın öldüğünü ve ölürken neler duyup hissettiğini bildirmek suretiyle insanlığa bir faydam dokunsun.”- Ancak dönemin şartları buna izin vermemiştir.

Beşir Fuad, ölümünden önce edebiyatımıza kazandırdığı makaleler ve şiirleriyle ön planda tutulması gereken usta bir kalem. İntiharından sonra yeni şairlere ilham kaynağı olan Beşir Fuad’a, Enis Batur “Yanlış Mesel” adlı şiiri ithaf ettiğinde yıl 1981 idi. Şiiri “Beşir Fuad, yanlış kardeşim benim.” diye noktalanmıştı. 1996 yılında Ahmet Oktay, Enis Batur’a cevaben yazdığı “Beşir Fuad” adlı şiirini Beşir Fuad’ın deyimiyle noktalıyor:

“Kâğıt dahi kanla mülemma” .

6 Yorumlar

 1. Avatar

  Mücahit Hatim

  25 Şubat 2019 en 20:16

  Keşke sende ki cesaret bende de olsa üstat.Ben de intihar edecegim.Bunu cok iyi biliyorum.Ancak zamanı ve yöntemini henüz belirleyemedim.

  • Avatar

   Özgül

   14 Mart 2019 en 01:46

   Zamanı ve yeri çok iyi hesaplaman gerekiyor. Hesaplayamadığın zaman, başka insanlar giriyor devreye ki bu ölümden daha acı bir son oluyor.Yani intihar için aklını yitirip, akıllı kararlar alman gerekir. Bu cesaretten öte birşey. Ama başarılmayacak birşey değil.Sıkıntı “oluyormuş gibi olup olmamasında”

  • Avatar

   Eren

   11 Nisan 2019 en 20:35

   Hayır sakın böyle bişey yapma son pişmanlık fayda vermez her ne olursa olsun bir çözümü vardır intihar bu dünyadada öbür dünyadada sana kötü şekilde döner hey şerde bir hayır vardır yaşadıkların belkide senin sınavın intihar etmeyi aklından çıkart bak bu adam bile son anda çığlık atmış pişman olmuş sakın denemeye kalkışma

   • Avatar

    Irmak

    24 Haziran 2019 en 19:36

    Niye bazılarının sınavı daha kolay ama

    • Avatar

     Soylu Hanım

     20 Mart 2020 en 13:13

     Irmak birinin kendini öldürecek olması seni rahatsız etmedi mi? Kimsenin sınavı kolay değil, herkes kendi yükünü çekiyor. İntihar sadece zayıflık ve pes etmektir.

  • Avatar

   loeranmars

   14 Nisan 2020 en 15:53

   sakın, sakın böyle bir şey yapma.. hayata bir defa geliyoruz, yalnızca bir defa. ben inançsız bir insanım ölümden çok korkuyorum bu yüzden. ölüm hayatımı daha anlamlı ve yaşamaya değer kılıyor fakat sen inançlı bir bireysen inancına göre bunun çok büyük cezası var.. hayattan bıkmış olabilirsin, gücün tükenmiş olabilir. hepimiz böyle şeyler yaşıyoruz. bazen oluyor ki sanki kimse seni anlamıyor gibi geliyor, bırak anlamasın anlamayacak da. belki bu yazdıklarım sana anlamsız ve alışıldık gelecek, gelsin. ne kadar bıkmış olsan da yaşamayı bir şekilde arzulayacağına eminim.
   ötenazi yapan bir adama rastlamıştım, ölürken bile su isteyip yaşamak için halen çırpınıyordu. insanoğlu böyle işte. ölüm varken biz olmayacağız, biz varken ölüm olmayacak.
   kafana koyduysan böyle bir şeyi satırlarımın bunu sana yapmana engel olamayacağına eminim fakat umarım yine de çok geç olmamıştır.

Cevap bırakın

Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.