YOKSUL SANAT

Arte Povera veya Yoksul Sanat, 1960’lı yılların sonuna doğru ortaya çıkmış, klasik estetiği altüst etmeyi amaçlayan Amerikan akımlarıyla hemen hemen aynı bakış açısını paylaşan bir İtalyan akımıdır.

Amerikalı sanatçılar, o zamana kadar ele alınmamış alanlara yönelerek yeni bir sanat sistemi kurmayı amaçlarken –kavramsal sanata, ABD’nin çölleri boyutunda eserler üretip, bunları fotoğraf aracılığıyla saptayan land art’ı da eklemek gerekir- İngiliz Art and Language (Sanat ve Dil) grubu gibi, Londra’da Victor Burgin veya İtalya’da Torino’da Giulio Paolini gibi kimi Avrupalı sanatçılar da kavramsal sanat akımına katılmıştır. Bu arayışlar İtalya’da, bu sanatı yoksul sanat biçiminde adlandıran sanat eleştirmeni Germano Celant’ın çevresinde, son derece etkin bir akıma dönüşmüştür. Çeşitli çöp atıkları, kırık cam parçaları, işlenmiş veya işlenmemiş metaller, toprak, su, kömür, çalı çırpı, ağaç yaprakları veya kütükler, doğadan gelen yalın maddelere duyulan coşkuyu, sergi salonlarının aşırı temiz ortamında canlandırmayı amaçlayan bu sanatçıların kullandıkları çeşitli malzemeleri oluşturmuştur. Bu yenilik kolayca gerçekleşmemiştir. Hareketli bir yanı da vardır ve eğer büyük bir coşku gücü taşımasa, kışkırtıcı bir fanteziden öteye de gidemeyebilirdi.

yoksul-sanat-2

Mario Merz’in  Eskimo evlerinden biri

Malzemeye dayalı olan yoksul sanat da, tıpkı minimal sanat ve kavramsal sanat gibi izleyici kitlesinin dolaysız ve anında katılımını istemektedir. Oysa şiirsel gücüyle, mekanla ilişkili alışkanlıklarımızın katı çerçevesini kökünden altüst eden, Mario Merz’in neon çubuklarla yazılmış kelime ve sayılarla, camdan veya kerpiçten inşa ettiği büyük Eskimo kulübeleri, izleyici kitlesine çok itici gelmiştir. Gilberto Zorio’nun büyük yıldızları veya Giuseppe Penone’nin yaldızlı metalden yapılmış birkaç röprodüksiyonunun oraya buraya dağıtıldığı kocaman patates yığınları veya Paolo Calzolari’nin alev püskürtücüleri, önceleri izleyicide şaşkınlık uyandırmış ama 1980’li yıllara gelindiğinde genel bir biçimde benimsenmiştir.

yoksul-sanat-3

Gilberto Zorio’nun büyük yıldızlarından biri 

yoksul-sanat-4

Giuseppe Penone’nin röprodüksiyonlarından biri

 Yoksul sanat özetle, doğayı, avangartlara özgü enerji ve cüretle sanayi dünyasına sokarak modern kültürü, şiirsel açıdan canlandırmayı amaçlamaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.