Bill Brandt

28

Değişen Dünyanın Girdabında Direnen Bir Fotoğrafçı / Bill Brandt

Bill Brandt, savaş dönemi ve sonrası İngiltere yaşamını belgeselci tarzda yansıtmasıyla dönemin önemli fotoğrafçıları arasında…