şato

Kim Bu Yapılarla Göklere Ulaşmak İstemez Ki?

Dünya’daki ilk şato örnekleri, Orta Çağ Avrupası’nda, soyluları silahlı ayaklanmalara veya diğer saldırılara karşı korumak…