Etiketlenmiş tüm yazılar "Empresyonizm"

  • Geçmişten Günümüze Sanat Akımları

    Sanat tarihi içerisinde gelişim gösteren sanat akımları, farklı üslup ve özellikleriyle birbirlerinden farklılık gösterse de; kendinden önceki akımın izlerini bünyesinde barındırmaya devam etmiştir. Akımlar içerisindeki...

  • Işık ve Renk: Monet ve Mack

    Monet’den bahsetmek kolay bir iş değil. Resimlerine bakmak gerek. İlk resmetmeye başladıklarında Paris sanat otoriteleri tarafından takılan isme göre bir Empresyonist (İzlenimci) Monet. Resimlerinin özensiz...

  • Kan Kırmızısı Renk Edvard Munch

    Ekspresyonist anlayışının temsilcilerinden olan Edvard Munch, 1863 tarihinde Norveç Oslo’da doğdu. Bir süre Empresyonist ressamlarla da ilgilenen sanatçı, Christiania’da Sanat ve Meslek Okulu’na yazıldı. Heykeltıraş...