post empresyonizm

Geçmişten Günümüze Sanat Akımları

Sanat tarihi içerisinde gelişim gösteren sanat akımları, farklı üslup ve özellikleriyle birbirlerinden farklılık gösterse de…

Tuvalin Kalın Renkleri: Post Empresyonizm

19. yüzyılın sonlarında Fransa’da ortaya çıkmış bu akım, empresyonistlerin ışığın ve rengin doğal tasvirine olan…