Rosa Bonheur

Erkeklerin Dünyasında Direnen Bir Kadın Ressam / Rosa Bonheur

“Modern sanat öncüleri olarak kanona dâhil edilen isimlerin tümü erkektir” Büyük ölçüde erkeklerin alanı olan…