Vsevolod Tarasevich

10

Bir Trajediyi Fotoğrafa Yüklemek / Vsevolod Tarasevich

Sovyet dönemi Rusyası’nın önemli fotoğrafçılarından olan Vsevolod Tarasevich, 1941’den 1945’e kadar Kuzeybatı ve Leningrad cephelerinde…