zaman

Tanrı’nın Yarattığı Sonsuzluk: Zaman

“St. Augustinus, zamanı yoktan yaratılmış olarak tanımladı. Ona göre zamanın nasıl var olduğu problem teşkil…