Şu an Okuyorsun
Evreni Anlamanıza Yardımcı Olacak 25 Popüler Bilim Kitabı!

Evreni Anlamanıza Yardımcı Olacak 25 Popüler Bilim Kitabı!

Hiçbir şey gerçek olamayacak kadar muhteşem değildir, yeter ki doğa kanunlarıyla çelişmesin.

Evreni anlama algımız her geçen gün değişiyorken şüphesiz buradaki en büyük katkı, bilim insanlarına ve bilime aittir. Bilim, geçmişten günümüze süregelen araştırmaları ile birlikte bilinenin üstüne sürekli koyarak insanlığın ilerlemesini sağlamaktadır.

Bizler, her birimiz, minik birer evreniz.

İnsanlığın ilerlemesindeki bu yolda, bilim insanları büyük bir paya sahiptir. Deney-gözlem başarısı ve başarısızlıkları, kozmosa dair keşiflerin önünü açmaktadır.

Siz, ben, hepimiz yıldız tozundan meydana geliriz.

Araştırmalar sonucu edinilen bilgilerin akademik çalışmalar sayesinde belgelere dökülmesi ile oluşturulan kitaplar ise her an elimizi uzattığımız yerde yer alarak, bilgi edinmemizi sağlamaktadır.

Dünya’nın sabit olduğuna dair algımız, yaşam süremizin kısa olmasından kaynaklanan bir illüzyondur.

Biz de kozmosa dair bu zamana kadar kayda alınan bilgileri, fizik yasalarını, formüllerini, gezegenleri, yıldızları vb. bilgileri içeren popüler bilim kitaplarını derledik.

Gezegenler, yıldızlar, galaksiler, biz hepimiz ve tüm yaşam aynı yıldız tozuyuz.

Bakınız, hangi kitaplar evreni anlamamıza yardımcı olmuşlar:

1. Stephen Hawking – Zamanın Kısa Tarihi (A Brief History of Time)

Zamanın Kısa Tarihi, 1988 yılındaki ilk basımından bu yana geçen yıllar içerisinde bilimsel yazın alanında bir başyapıt konumu kazandı. Kırk dile çevrildi ve dokuz milyonun üzerinde baskı yaparak dev bir uluslararası ün kazandı. Kitap o dönemde, evrenin doğası hakkında öğrendiğimiz en son bilgiler göz önüne alınarak yazılmıştı, öte yandan o günden bu güne evrenin gözlem teknolojilerinde ilerlemeler yaşandı. Son gözlemlerden edindiğimiz yeni bilgileri kitabına katan Hawking, kitabın güncel versiyonunu yayımlamıştır.

2. Stephen Hawking – Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar (Brief Answers to the Big Questions)

İnsanlar her daim büyük sorulara yanıt bulmak istemiştir: Tanrı var mı? Nereden geldik? Her Şey nasıl başladı? Zamanda yolculuk mümkün mü? Yapay zeka bize üstün gelecek mi? Her şeyin gerisinde duran anlam ve tasarı nedir?

Geçmişin yaratılış üzerinden açıklamaları, bugün artık çok daha az uygun ve güvenilir görünüyor. Günümüzde bilim, bütün bu sorulara yanıt bulmaya başladı. Hawking’in ölümünden önce yazdığı son yazıların derlemesi olan bu kitap, tarihin en önemli zihinlerinden birinin büyük sorulara verdiği yanıtlardan oluşuyor.

3. Stephen Hawking – Her Şeyin Teorisi (The Theory of Everything)

“… felç edici bir hastalığın üstesinden gelerek fizik dünyasına bir süpernova gibi girdi. Düzgün yazamayan ve hatta açık bir şekilde dahi konuşamayan Hawking, büyük patlamanın ötesine geçerek evreni yaratan geometrinin dansına uzanıyor.” -Timothy Ferris, Vanity Fair

4. Stephen Hawking – Ceviz Kabuğundaki Evren (The Universe in a Nutshell)

Zamanın Kısa Tarihi’nden sonraki gelişmeleri ve en yeni bilimsel bulguları içeren Ceviz Kabuğundaki Evren; kuantum mekaniğinden sicim kuramlarına, genel görelilikten 11 boyutlu süper-kütleçekime, Büyük Patlama’dan evrenin kaderine kadar bütün tartışmaları kapsıyor. Bu kitapta “evren tasarlanabilir mi?”, “uzay-zamanın bir başlangıcı var mı?” gibi pek az fizikçinin sormaya cesaret ettiği soruları soran Hawking, uzman olmayan, hiç fizik bilmeyen okurlara bu zor konuları, büyük bir ustalıkla ve bol görsel malzemeyle açıklıyor.

5. Carl Sagan – Kozmos (Cosmos)

“Alanında göz kamaştırıcı, önerilerinde kışkırtıcı. Bu kitabı okuyan herkesin, etkisi altında kalacağından hiç kuşkum yok.” -The Miami Herald

İnsanoğlu Uzay Okyanusuna Açılıyor

Canlıların ve Evrenin Yapısı

Doğa Yasaları Tüm Evrende Geçerlidir

Cennet ve Cehennem

Başka Gezegenlerde Yaşam Var mı?

Keşif Yolculuklarının Öyküsü

Samanyolu: Gecenin Belkemiği

Zaman ve Mekân İçinde Yolculuk

Başka Evrenlerin Kapısı Kara Delikler

Sonsuzluğun Kıyısı: Dördüncü Boyut

Aklın Evrimi

Galaktik Uygarlık

Yaşamak ya da Yok Olmak Konusunda Kim Karar Verecek? (Tanıtım Bülteninden)

6. Carl Sagan – Soluk Mavi Nokta (Pale Blue Dot)

İnsan ırkı nihayet radikal anlamda yeni bir sınır bölgesine, yani uzayın sınırına gelip dayandığında, gelecek kuşaklar çağımıza geçip gitmiş bir zaman olarak bakacaklardır. Soluk Mavi Nokta’da Carl Sagan, kozmostaki bu muhteşem yeni tarihimizin izini sürüyor ve güneş sistemimizden çıkıp galaksilerin ötesindeki mesafelere yol alırken, bize daha önce bir karaltı gibi görünen bu yeni geleceği anlatıyor.

7. Carl Sagan – Tanrının Kapısını Çalan Bilim (The Varieties of Scientific Experience)

Kitap, Carl Sagan’ın 1985 yılındaki Gifford Konferansları’nın yüzüncü yıldönümü nedeniyle aldığı davet üzerine İskoçya’da verdiği konferansın metinlerinden oluşmaktadır. Sagan konferanslarda; diğer gezegenlerde akla dayalı yaşam olasılığından kendi gezegenimizdeki yaşamın karşı karşıya kaldığı nükleer tehlikeye, yaratılışçılık ve bilimin “bilgili tapma” olduğuna dair yeni bir kavrama, manik depresyondan kendinden geçmenin (huşu) muhtemel kimyasal yapısına kadar uzanan konulara ve sorunlara değiniyor. Sagan bu kitapta, din ve bilim arasındaki ilişkiye dair fikirlerini ortaya koyarken; evrenin enginliğinde kutsalın ne demek olduğunu anlamak için sürdürdüğü kişisel arayışını bizlere aktarıyor.

8. Brian Greene – Evrenin Zarafeti (The Elegant Universe)

Önde gelen sicim kuramcılarından Brian Greene, çok açık ve anlaşılır bir dille yazdığı bu kitapta okuyucuya nihai kuram arayışının ardındaki bilimsel hikayeyi ve bilim insanlarının çabalarını anlatıyor. Sicim kuramı, evrenin öyle değişik bir görüntüsünü ortaya çıkarıyor ki fizik dünyası hala bu şokun dalgalarının etkisi altında. Heyecan verici ve çığır açıcı fikirlerin, örneğin uzayın dokusunda gizli yeni boyutlar, temel parçacıklara dönüşen kara delikler, uzay-zamanda yarıklar ve delikler, birbirlerinin yerine geçebilen çok büyük ve çok küçük evrenler ve bunlar gibi birçok başka fikrin, günümüzde fizikçilerin üstesinden gelmeye çalıştığı bazı sorunların çözümünde çok önemli bir yeri var. Evrenin Zarafeti, bu konuda yapılan keşifleri ve hala çözülememiş gizemleri bize aktarıyor.

9. Brian Greene – Evrenin Dokusu (The Fabric of The Cosmos)

Evrenin dokusunu oluşturan uzay ve zaman… En gizemli kavramlar. Uzay bir varlık mı? Neden zamanın bir yönü var? Uzay ve zaman olmadan evren olabilir miydi? Geçmişe dönebilir miyiz? Brian Greene, bizi Nevvton’un uzayı ve zamanı değişmez gören anlayışından Einstein’ın akışkan uzay-zaman kavramına, kuantum mekaniğinin birbirlerinden çok uzaktaki cisimlerin davranışlarım anında birbirlerine göre belirledikleri “dolanık” uzayına doğru aydınlatıcı bir yolculuğa çıkarıyor.

10. Brian Greene – Saklı Gerçeklik (The Hidden Reality)

Bir zamanlar “evren” var olan her şey anlamına gelirdi. Her şey. içinde akla gelebilecek her şeyin bulunduğu bir bütünlük. Oysa son yıllarda fizik ve kozmoloji alanlarındaki keşifler, pek çok bilim insanını evrenimizin aslında çok sayıda evrenden sadece bir tanesi olduğu düşüncesine yöneltti. Bu kitapta Brian Greene çeşitli “çoklu evren” anlayışlarını ele alıyor: İçlerinden sadece bir tanesi yaşadığımız evren olan içi içe geçmiş evrenler denizinden oluşan bir çoklu evren; bizden sadece mili metrelerce uzaklıkta olduğu halde göremediğimiz bir çoklu evren; kuantum fiziğinin mümkün kıldığı her türlü olasılığın gerçekleştiği bir çoklu evren. Brian Greene, bu kitapta karmaşık bir konuyu son derece keyifli ve anlaşılır bir şekilde irdeleyerek temel soruları da cevaplamaya çalışıyor.

11. Michio Kaku – Olanaksızın Fiziği ((Physics of The Impossible)

“Işınlama, zaman makineleri, kuvvet alanları, yıldızlararası uzay gemileri; bunlar yalnızca bilim kurgunun alanları mı yoksa geleceğin kullanılabilir teknolojileri mi? Star Trek, Star Wars, Back to The Future gibi filmlerin fantastik dünyaları, ünlü fizikçi Michio Kaku tarafından ciddi, bilimsel ve şaşırtıcı bir bakış açısı ile yeniden ele alınıyor ve günümüzden bir bakışla evrenin fizik yasalarının yakın ve uzak bir gelecekte bize neler sunacağını tartışıyor. Eğlendirici, bilgilendirici ve yaratıcı.” -Los Angeles Times

12. Michio Kaku – Geleceğin Fiziği (Physics of The Future)

Kitap, önümüzdeki yüzyılın baş döndürücü, kışkırtıcı ve neşelendirici bir görünümünü, geleceği laboratuvarlarında şimdiden icat eden, dünyanın en iyi üç yüzden fazla bilim insanıyla yaptığı görüşmelere dayanarak bize anlatıyor. Sonuç, tıpta, bilgisayarlarda, yapay zekada, nano-teknolojide, enerji üretiminde ve uzay yolculuğunda devam edegelen devrimsel gelişmelerin, en otoriter ve bilimsel olarak hatasız bir tasviri. Kaku, belli başlı teknolojilerin büyüyebilme oranlarını, ne kadar ileriye gidebileceklerini ve onların nihai limitlerini ve risklerini sorguluyor.

13. Roger Penrose – Gerçeğin Yolları (The Road to Reality)

Bu kitabın amacı okuyucuya insanlığın 4000 yıldır giriştiği en önemli ve heyecan verici yolculuklarından biri hakkındaki son bilgileri aktarmaktır. Amacın, temel olarak matematik ve fizik arasındaki ilişki ile evren hakkında daha iyi bir kuram için arayışlarımızın temellerini güdüleyen iki güçlü etki arasındaki etkileşimin nasıl şekillendiğiyle ilgili olduğu söylenebilir. Penrose, matematiksel denklemlerin, okuyucu sayısında ciddi düşüşlere yol açacağına ilişkin uyarılara rağmen kitabında bundan kaçınmamış. Ancak okuyucuya denklemleri anlamadığı yerde atlamasını öneriyor. Öklit teoremlerinden genel göreliliğe kadar, kuantum ve sicim kuramları da dahil, fiziğin temelinde yer alan matematik kavramlarını kapsayan bu kitap, gerçeğe giden yolu aydınlatıyor.

14. Roger Penrose – Zaman Döngüleri (Cycles of Time)

Roger Penrose son kitabında, Büyük Patlama üzerine inşa edilen yanlış varsayımları yıkıyor. Zaman Döngüleri, kozmolojiye yeni bir bakış açısı getirerek, sıklıkla sorulan “Büyük Patlamadan önce ne vardı?” sorusuna oldukça beklenilmedik bir cevap veriyor: Döngüsel Evrenler. Penrose, ivmelenen ve genişleyen evrenimizin beklenilen kaderinin aslında yeni bir ‘Büyük Patlama’ olarak yeniden nasıl yorumlanabileceğini göstermektedir.

15. Richard P. Feynman – Altı Kolay Parça (Six Easy Pieces)

Bu kitap, Nobel ödüllü Feynman’ın, 1961-1963 arası Caltech’te üniversite birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine verdiği fizik derslerinin popülerleştirilmiş özetleridir. Temel fizik, atom kuramı, enerji, kütleçekim, kuantum ve fizikle diğer bilimlerin ortak noktalarını kapsayan bu konular, Feynman’ın usta anlatımıyla fizik bilmeyen okurların anlayabileceği düzeyde sunulmaktadır.

Ayrıca Bakınız

16. Richard P. Feynman – Fizik Yasaları Üzerine (The Character of Physical Law)

“Feynman’ın fiziğinin insanlar tarafından anlaşılmasının zor yanı matematiksel denklem kullanmamasıdır. O, denklemleri yazmadan çözümleri kafasında yapar. Neler olup bittiğini kafasında canlandırır ve minimum matematik kullanarak çözümün ortaya koyduğu resmi çıkartır. Hayatları boyunca denklem çözmeye uğraşanların onun karşısında şaşırıp kalmalarını anlayabiliyorum. Onların zihinleri analitik çalışırken, Feynman’ınki resimseldir.” –Freeman Dyson

17. Steven Weinberg – İlk Üç Dakika (First Three Minutes)

Nobel ödüllü ünlü fizikçi Steven Weinberg’in, yıllar önce yazdığı İlk Üç Dakika kitabı güncelliğini korur. Kitabın yazıldığı 1976’da, evrenin kabaca 14 milyar yıllık öyküsüyle ilgili Büyük Patlama Kuramı, ana hatlarıyla ortaya çıkmıştı. Bu öykünün özellikle ilk birkaç dakikası 1960 ve 1970’lerde büyük ilerlemeler kaydetmiş olan temel parçacıklar fiziğine dayanır. Kitapta, evrenin tüm evrimine değinilmektedir. İlk Üç Dakika’nın bu güncellenmiş baskısında, Weinberg’in 1993 güncellemesinden sonraki 20 yıl içinde elde edilen deneysel sonuçları, mümkün olduğunca kısa dipnotlarla iliştirilmiştir.

18. Steven Weinberg – Atomaltı Parçacıklar (The Discovery of Subatomic Particles)

Steven Weinberg, Atomaltı Parçacıklar’da elektron, proton ve nötronun keşfini olanaklı kılan 20. yüzyıl fiziğindeki ana gelişmelerin öyküsünü, klasik fiziğin bu keşiflerde önemli roller oynamış temelleriyle birlikte anlatıyor. Atom ağırlıkları, Dalton’un sabit oranlar yasası, elektroliz, elektron yükünün ölçümü, radyoaktivite ve benzeri konular, Weinberg’in kalemi sayesinde akıcı öykülere dönüşüyor.

19. Richard Dawkins – Tanrı Yanılgısı (The God Delusion)

Dawkins, Eski Ahit’in cinsiyet takıntılı tiranından, Aydınlanma düşünürlerince müşfik (ama hala mantık dışı) Kutsal Düzenleyici olmasına kadar Tanrı’yı bütün formlarıyla eleştirir. Dine ilişkin bütün önemli argümanları didik didik eder ve doğaüstü bir varlığın olamazlığını açık seçik ortaya koyar. Konuları bilimsel, tarihsel ve çağdaş kanıtlarla destekleyerek, dinin nasıl savaşı ateşlediğini, bağnazlığı kışkırttığını gösterir.

20. Sean Carroll – Büyük Resim (The Big Picture)

Modern fiziğin en zorlu kavramlarını  açık bir üslupla anlatmasıyla bilinen Sean Carroll, bu kitapla en derin kişisel sorularımıza yönelerek kendi kuşağının en önemli hümanist düşünürlerinden biri olarak öne çıkıyor: Niçin varız? Biz kimiz? Duygularımız, inançlarımız, umutlarımız ve hayallerimiz boşlukta yüzen anlamsız şeyler midir? İnsani amaç ve anlam kavramlarının bilimsel dünya görüşünde yeri var mıdır? Okur, Büyük Resim’de dünyanın kuantum düzeydeki, kozmik düzeydeki ve insani düzeydeki işleyiş biçiminin farklarını ve nihayet bunların birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu öğreniyor.

21. Robert Osserman – Evrenin Şiiri (Poetry of the Universe)

Bu kitabın ulaşmak istediği hedef, okura, bir zihin gözlüğü sağlayarak onu alışık olmadığı eğri uzay-zaman dünyasında serbestçe dolaşma yetisine kavuşturmaktır. Matematiksel imgelemler, uzayın bu büyüleyici yapısını görmemize olanak sağlar. Robert Osserman, evreni ölçüp biçerek anlamanın matematiksel yöntemlerini, okura, fazla bir matematik bilgisi gerektirmeden göstermesi ile takdiri hak etmiştir.

22. Neil deGrasse Tyson – Kozmos (Origins)

-Evrende yalnız mıyız yoksa evrimin iliklerimize kadar işlediği benmerkezcilik duygusuyla yalnız olduğumuzu mu düşünüyoruz?

-UFO’lar var mı?

-Hayatın kökenleri nerede saklı?

-Gerçekten de bizi oluşturan maddeler ile yıldızları oluşturan maddeler aynı mı?

-Sahi, biz kimiz ve nereden geliyoruz?

Ünlü Amerikalı astrofizikçi Neil deGrasse Tyson ve gökbilimci Donald Goldsmith, kozmik ipuçlarının peşine birer dedektif gibi düşerek bize gezegenleri ve yıldızları anlatıyor, evrene ait tüm sırları açıklıyor.

23. Patrick Moore – Gezegenler Kılavuzu (Guide to The Planets)

Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde pek çok kişi bir uğraş olarak yıldızları izlemekte, gecelerini yıldızlarla geçirmektedir. Astronomiyi diğer bilim dallarından ayıran en büyük özellik herkesin bu bilim dalıyla uğraşabilmesidir. Dürbün ve yıldız haritasına sahip herkes gökyüzünü gözleyebilir, hatta bilimsel değeri olan çalışmalar yapabilir. Bu anlamda Gezegenler Kılavuzu, gezegenler hakkında bilinmesi gereken temel bilgileri içerir, amatör astronomlar için de bir başvuru kitabı niteliğindedir.

24. Ian Stewart – Evreni Ölçmek (Calculating the Cosmos)

Stewart, bize güneş sisteminden başlayıp evrenin tamamına uzanan bir kozmosu anlama rehberi sunuyor. Uzay ve zamanın mimarisini, kara maddeyi, kara enerjiyi, galaksilerin nasıl oluşup yıldızların neden patladığını, her şeyin nasıl başlayıp nasıl biteceğini tarif ediyor. Paralel evrenleri, evrenin ince ayar kuramını, dünya dışı yaşam için nelerin gerektiğini ve dünyadaki yaşamın bir asteroitle yerle bir olması olasılığını dikkatle araştırıyor.

25. Lawrence M. Krauss – Hiç Yoktan Bir Evren (A Universe From Nothing)

“Fizikte gelinen son noktaya dair mükemmel bir kılavuz. Ayrıntılı ama açık bir dille kaleme alınmış, titiz ama sıkıcı değil. Krauss’un gayet güzel açıkladığı üzere uzay ve zaman gerçekten de hiçbir şeyden, hiçlikten doğmuş olabilir. Muhteşem bir kitap.” -New Scientist

Not: Alıntı sözler, ilki Carl Sagan tarafından “Cosmos: A Personal Voyage” ismiyle gerçekleştirilen, sonrasında 2014 yılında yeniden çekilen “Cosmos: A Spacetime Odyssey” adlı belgesel dizisine aittir.

Bu yazı sana nasıl hissettirdi?
Emin Değilim
0
Heyecanlı
0
Hüzünlü
0
Mutlu
0
Şaşırtıcı
0
Yorumları Gör (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2011 Sanat Karavanı, Tüm Hakları Saklıdır.

Yukarı Kaydır