Fotoğraf Gerçekliği Yansıtan Bir Göstergedir / Piergiorgio Branzi

Fotoğraf; hem var olanı hem de görülmeyeni yansıtabilme adına, bir göstergenin aracıdır.  Fotoğraf, gerçeği yansıtabileceği gibi, görüntüyü manipüle ederek aldatıcı da olabilir. Piergiorgio Branzi; gerçekliğin fotoğraf aracılığıyla görülebileceği inancını taşıyarak, 50’li yıllarda başladığı sokak fotoğrafçılığına, disiplinler arası bir boyut kazandırdı.  Flâneur ( detaylı bilgi için Baudelaire ve W. Benjamin’in pasajlarına bakılabilir) kavramını şiar edinen Branzi,  pek çok ülke arşınlayarak insanların hayatlarını farklı perspektifler içerisinde yansıttı. Bu yansıtma estetik kaygılardan uzak, samimi bir dilin oluşumunu da beraberinde getirdi.

Branzi’nin,  Pasolini’nin sinemasına duyduğu ilgi çoğu fotoğrafında ortaya çıkar.  Pasolini’de gördüğümüz dar sokaklar, yoksul insanlar ve çocuklar onun fotoğraflarının belirleyici unsurlarıdır. Branzi’nin resme ilgi duyması, fotoğraflarında detaycı ve figüratif bir yaklaşımın ön plana çıkmasını sağlamıştır. Özellikle Rusya seyahati sırasında çektiği pozlar, Bruguel resimlerinin siyah-beyaz hali gibidir.

Piergiorgio Branzi çalışmalarını, özellikle de kentleri,  klasik dokunun dışında; arkaik bir tavırla, kültürel yansımalar üzerinden oluşturdu. Sergilenen görüntüler siyah-beyazın hâkim olduğu,  geleneksel gri skaladan uzaklaşmak isteyen, zekice bir araya getirilen kompozisyonların ürünüdür.  Branzi’nin de deyimiyle siyah-beyaz tonları, onun fotoğraflarında “dışavurumcu” bir yansımanın göstergesidir.

“ Renkli görüntü oluşturmak 50’lerde pahalı bir yenilikti. Ancak benim siyah-beyaz rengi tercih edişim, daha çok belirli bir temelin altını çizmek içindi.  Kaldı ki ben magazinci de değilim, renkli görüntülerle yoksul halkı yansıtamam.”

“Her disiplin, her aktivite benim gibi meraklı bir fotoğrafçı için fırsattır. Fotoğraf, ancak, benim,  bizim ve başkalarının metnini okumak için izin verir. “

“Model fotoğraf için bir fırsattır sadece, sanatçı tarafından ortaya çıkarılan bir mucize değil. Figürü, manzarayı derinden yakalarsan sanatı da yaratmış olursun.”

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.