Geleneksel Burjuva Resmine Karşı Duruş- Andriaen Brouwer

Hollandalı sanatçı Andriaen Brouwer, yağlıboya geleneğinde yer alan burjuva konulu resimlere başkaldıran bir ressamdır. Klasik resim anlayışında; zengin toprak ağalarının ve kentte yaşayan soyluların hayatları yer alırken, Brouwer halkın yaşamını resimlere yerleştirerek dönemine aykırı bir tutum gerçekleştirmiştir.

Sanatçının gündelik yaşamı resmetmesi hiç de hoş karşılanan bir durum olmamıştır. Zengin sınıfa göre göre, gündelik yaşamı resmetmek aslında düşük yaşamı resmetmekti.  Artık resimlerde soylular ya da mitolojik olaylar yer almıyordu, yoksul insanlar görülüyordu.

Andriaen Brower’in resimlerine dair John Berger, “Soylu değil, kabaydı bu resimler. “Gündelik yaşam” resimlerinin amacı olumlu ya da olumsuz bu dünyada erdemliliğin toplumsal ve parasal ödüllerle değerlendirildiğini kanıtlamaktı. Böylece çok pahalı olmayan bu resimleri satın alabilenler kendi erdemliliklerini doğrulamış oluyorlardı.  Bu tür resimler yeni ortaya çıkan kentsoylular sınıfınca çok tutuluyordu. Kentsoylular resimdeki kişileri değil resimde canlandırılan ahlak dersini yakıştırıyorlardı… Zengin olanlar dürüst ve çalışkan insanlardı. Hiçbir işe yaramayanlarsa, haklı olarak, hiçbir şeye sahip olamıyorlardı” diyecekti.

Frans Hals’tan da etkilenen sanatçının eserlerinde; köylüler, meyhaneler, sigara ve içki içen insanlar yer almıştır.  Brouewer, babasını genç yaşta yoksulluk yüzünden kaybetmişti. Belki de bu yüzdendir, yoksul sınıfın hayatını resimlerine dahil etti.  Ancak ne yazıktır ki kendisi de genç yaşta, otuz üç yaşında vefat etmiştir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.