fotoğraf

14

Fotoğrafla Bir Yaraya Dokunmak / Miyako Ishiuchi

Bir imgenin fotoğrafta yer edinmesi sadece kurgusal olarak gerçekleşmez. Geçmişten gelen pathosun açtığı izler bir…

17

Gerçeklik Kendi Yabancı Zeminini Fotoğrafta Açığa Çıkarır / Jacob Aue Sobol

Jacob Aue Sobol,  kendine özgü, etkileyici siyah-beyaz fotoğraflarla insani duygularının evrenselliğine odaklandı. Onun fotoğraflarındaki bireylerin…

26

Bir Fotoğrafçının Görevi Dile Getirilemeyen Kelimeleri Aktarmaktır/ Hiroshi Hamaya

“Fotoğrafçılık, resmin aşağılık bir versiyonu olmamalı. Fotoğraf çalışmasında, resmin plastik biçiminden kaçınıyorum ve edebiyatın anlatı…

Çingenelerin Fotoğrafçısı Josef Koudelka

Hayatın tüm gerçekliğini fotoğraflarına dâhil eden bir fotoğrafçı Josef Koudelka. Çıplak ve cesurdur fotoğrafları. Umudun…

8

Gerçek Söylediğinde Süslenmesine Gerek Yoktur / James Nachtwey

“En kötüsü, bir fotoğrafçının başkasının trajedisinden yararlandığını hissettiği andır.” Savaşların ortasında foto muhabiri olarak çalışan…

28

Değişen Dünyanın Girdabında Direnen Bir Fotoğrafçı / Bill Brandt

Bill Brandt, savaş dönemi ve sonrası İngiltere yaşamını belgeselci tarzda yansıtmasıyla dönemin önemli fotoğrafçıları arasında…

13

Zorlu Koşullar Altında Fotoğrafa Şiirsel Duyarlılığı Yükleyebilmek / Ichiro Kojima

Zorlu koşullar altında, çarpıcı kompozisyonlar yaratan Ichiro Kojima;   Kent merkezlerinden kırsal alana kadar modernleşmenin ilerleyen…

21

Fotoğraf Bir Ölümün Tarihidir/ Chris Killip

“Tarih hakkında hiçbir şey bilmiyorum, sadece size neler olduğunu anlatıyorum” 1970’lerin sanayileşme sürecinin, İngiltere’nin kuzeyinde…

15

Yunanistan’da Bir Şair / Constantine Manos

Yunanistan’ın bozkırını, yerel halkını gerçekçi bir üslupla yansıtan Constantine Manos, 1960’lı yıllarda oluşturduğu fotoğraflarla bir…

14

İzole Edilmiş Bir Halkın Fotoğrafçısı/ Costas Balafas

Kırsal yaşamın, dağların, yolların fotoğrafçısı Kostas Balafas… Modern Yunan fotoğraflarının önemli temsilcisi olan Balafas, tarihi…